Verkoopsvoorwaarden

De toegangstickets zijn uitsluitend geldig op de dag zoals vermeld op de voorzijde. In geval van verlies of diefstal zal het ticket noch vervangen noch terugbetaald worden. Het is ten zeerste verboden de tickets door te verkopen of deze om commerciële redenen op enige wijze aan derden te verstrekken. Bij het ontvangen van het ticket ziet de houder af van iedere schade-eis om reden dan ook, tegenover de organisatoren en/of elke andere derde betrokken bij de inrichting of de organisatie van Waregem Koerse. Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. De tickets moeten dan binnen twee weken na datum van het evenement ingeleverd worden. Voormelde bepaling impliceert de uitsluitende verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Het Ticket is niet geldig zonder genummerde strook. Voor alle geschillen is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.